Burchell’s Coucal/Burchells Sporrgök

Burchell s Cuckool Kruger Park 050416 004

Burchells Coucal/Burchells Sporrgök. Så lär fågeln heta på svenska. Och den lär också vara besläktad med vår svenska gök. 

Denna individ hittades inte heller i Sverige utan i ett buskage i Krugerparken i Sydafrika. På bekväm höjd för alla de fotografer som vid detta ögonblick råkade befinna sig  ombord på ett öppet safarifordon av märket Land Rover. Avståndet till fågeln är nu inte så kort  som bilden tycks vilja ge till känna. Linsen som användes var ett kort teleobjektiv.

Sporrgöken är inte en våldsgästare lik vår gök. Däremot är den en av naturens värsta ”allätare”. Till födan hör bl.a. bon  tillhörande andra fågelarter, med ägg och ungar och allt. 

I likhet med vår gök så har den en mycket speciell sång, som närmast kan liknas vid det kluckande ljud som uppstår när man häller vätska ur en flaska. Associationen till sådant som rinner, vatten bl.a., har fört med sig att fågeln populärt har kommit att kallas ”Rainbird”, Regnfågel. Kanske lär namnet också hänga samman med att fågeln gärna frambringar ljudet vid fuktig väderlek.

Sporrgöken är inte alltför sällsynt. Safarigäster ser den vid välkomna och lyckliga tillfällen.

Följande YouTube-länk leder fram till en kort filmsnutt med sång

http://www.youtube.com/watch?v=0D22EwszPjE

 

Leave a Comment