Supervulkan: Lake Taupo

När man ser Lake Taupo, landets största insjö mitt på Nya Zeelands Nordö, ser man något pastoralt. Vackra skogklädda höjder och ängar med betande boskap. Flera idylliska städer, staden Taupo är den största, med affärer, hotell, restauranger och massor med turister!

Men idyllen är bedräglig. Sjön kan nämligen flyga i luften. I princip vilket ögonblick som helst. Enligt geologer, med deras speciella sätt att mäta förfluten tid, är Lake Taupo en mycket aktiv vulkan. Och med det menar dom att den under de senaste trettiotusen åren har haft stora utbrott vid ett par tillfällen. Ännu fler om man går längre tillbaka i tiden.

Lake Taupo är en gigantisk vattenfylld caldera. Så stor att hela nationen Singapore skulle kunna rymmas på dess yta. Man har ett helt litet innanhav framför sig.

En caldera skapas när ett underjordiskt utrymme fyllt av magma, töms på sitt innehåll och därefter faller samman och skapar en grop eller sänka.

I Lake Taupo ägde den största av dessa händelser rum för ca 26000 år sedan. Vi får försöka föreställa oss att vulkanen, som idag är Lake Taupo, vid detta tillfälle var en vulkanisk kon. Under utbrottet slungade vulkanen ut, vad man har beräknat, ca 530 kubikkilometer superhet magma, gaser och mindre partiklar av bl.a. aska och pimpsten.

Försök att föreställa er denna enorma volym: 530 kubiskt formade lådor, var och en av en kilometers höjd, en kilometers bredd och en kilometers djup! Omräknat till en enda låda så får den en höjd av 53 mil, en bredd av 53 mil och ett djup av 53 mil!

Gaserna togs upp av atmosfären. Askan och småpartiklarna blåstes av vindar runt vår jord. Även om den större delen troligtvis föll ner relativt nära inpå själva vulkanen. Av den heta magma som fördes ut, blev stora mängder liggande kvar på själva den gamla konen. Eller i dess närhet. Tyngden blev så enorm att själva konen gav vika och föll ner i det tomma utrymme där allt utslungat material tidigare hade legat. Av den forna koniskt formade höjden skapades en jättelik gryta som började att fyllas med vatten. Alltså sjön Lake Taupo.

Ett liknande, men betydligt mindre utbrott, ägde rum på samma plats för 1800 år sedan. Den mängd material som slungades ut har man beräknat till ca 35 kubikkilometer.

Utbrottet dokumenterades. Dock inte på Nya Zeeland, för dit hade människan ännu inte hunnit invandra. Däremot i Kina och i det gamla Romarriket. På båda håll noterade man en period av märkligt röda solnedgångar.

Området runt Lake Taupe är vulkaniskt mycket aktivt. Det rör sig oftast om det fenomen som man på engelska kallar ”volcanic unrest”, närmast vulkanisk oro. Bl.a. tätt återkommande mindre jordbävningar, Earthquake Swarms, eller vågliknande rörelser i jordytan, Ground Deformation.

Allt övervakas med stor noggrannhet av bl.a. GNS Science, The Institute of Geological and Nuclear Sciences, som på sin hemsida, www.geonet.org.nz, redogör för all vulkanisk och seismisk aktivitet. I skrivande stund, vad gäller Lördagen den 7 Januari 2023, kan man läsa om totalt 11 mindre jordbävningar runt Nya Zeeland. Man kan också läsa om vulkanisk oro runt Lake Taupo och den intilliggande vulkanen Ruapehu.

Bor man i trakten oroar man sig kanske inte dagligen för vulkanutbrott eller mindre jordbävningar. Man arbetar inom tjänstesektorn eller ägnar sig åt jord- och skogsbruk. Eller elproduktion. Kunskapen finns där!

Som turist ägnar man sig åt att bada eller fiska. Eller att fotvandra. Möjligheterna är magnifika. Den intilliggande vulkaniska Nationalparken Tongariro rymmer, vad många menar, världens främsta vandringsleder.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer