Colorado

Mesa Verde

Mesa Verde

Anazasi, De Gamla, var det namn som våra dagars Navajos gav till dom som tidigare hade bott på Mesa Verde, en alldeles platt klippa på mer än 2000 meters höjd i det som i våra dagar är den södra delen av den amerikanska delstaten Colorado. Mesa, (bord på spanska) är den geologiska termen för en platt höjd som avgränsas av branta, nästan lodräta väggar. För 1400 år sedan, långt innan européerna hade upptäckt  Nordamerika, byggde dessa gamla ett högt utvecklat samhälle under några skyddande sandstensklippor [...]