Kategori Träd

Mountain Ash

  De exemplar av Mountain Ash, Eucalyptus Regnans, som växer i Grant’s Reserve,  på de sydliga sluttningarna av bergskedjan The Dandenongs, utanför Melbourne i Australien, är helt enorma. Flertalet tycks vara mellan femtio och sextio meter höga. Enstaka exemplar högre…