Gaffelantilop

Gaffelantiloper

Helt plötsligt ser vi en flock vackra djur med gulbrun päls och fläckar av vitt och svart. Rådjur tänker vi automatiskt.

Vi är ombord på en buss i Bryce National Park. En av den amerikanska delstaten Utahs mest monumentala nationalparker.

Men vi har fel. Det handlar om en flock Pronghorns, eller Gaffelantiloper, som man säger på svenska. Ett av den amerikanska kontinentens mest unika, fascinerande och vackra djur. Nummer två på listan över jordens snabbaste landdjur! Den högst uppmätta hastigheten för en gaffelantilop ligger på strax under 90 km/tim! Geparden är snabbare. Men bara på kortare sträckor. Gaffelantilopen springer längre och är mer uthållig. Över längre sträckor kan den springa ifrån geparder.

Mötet med djuren sker oväntat och plötsligt. Fotografier tas under stress och ingen bild blir perfekt. Men vi har ändå fått se dem.

Gaffelantilopen är den enda antilopen i Nya Världen. Utbredningsområdet ligger i Västra Nordamerika. Från Kanada ner till Mexiko. Dom är relativt stora djur. Upp till 65 kg.. Distinkta horn. Svart maskering kombinerad med vackra rådjursögon!

Djurets extrema snabbhet gör att dom har få fiender. Dom springer ifrån alla och försvarar sig med hjälp av sina horn. Vid tillfällen när djuren har attackerats och fällts, har man kunnat se att offren oftast är honor och ungar. Vanligtvis har dom fallit offer för jagande prärievargar/coyotes. Prärievargen, det mest välanpassade rovdjuret att jaga på de öppna områden där Gaffelantilopen helst uppehåller sig. Man har funnit färre fällda djur där man har kunnat se spår av bergslejon/puma/cougar eller vanlig varg. Större rovfåglar attackerar ungar.

Evolutionsbiologer har kommit till slutsatsen att dom kan ha utvecklat sin snabbhet under en period för kanske 10000 år sedan, då det förekom extremt snabba rovdjur, bl.a. amerikanska varianter av både lejon, gepard och hyena. Rovdjur som under senare perioder har utrotats.

Trots frånvaron av de farligaste fienderna, har antilopen behållit sitt forntida, instinktiva skyddsbeteende. Alltså sin snabbhet. Antilopens parningsbeteende ger uttryck för detta behov av snabbhet. Vid parning föser hanar samman honor som svarar med att försöka fly. När någon hona flyr springer hanarna efter. Honan väljer att para sig med den snabbaste hanen, dvs den som sprang ifatt henne. Relikbeteende är en term som ibland används för att beskriva vad som sker.

För något årtionde sedan var Gaffelantilopen utrotningshotad. Nu är dom relativt vanligt förekommande. Och relativt enkla att se. Själv har jag sett dom från Västra Texas i söder upp till Wyoming i norr. Dom förekommer dessutom i Sydvästra Kanada och Norra Mexico.

Färdas man genom öppen mark med gräs och buskvegetation har man chans att få se dom. Om det är möjligt, stanna och njut! Fotografera! Filma! Men håll avstånd och kom ihåg att respektera dem.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer