Mesa Verde

Anazasi, De Gamla, var det namn som våra dagars Navajos gav till dom som tidigare hade bott på Mesa Verde, en alldeles platt klippa på mer än 2000 meters höjd i det som i våra dagar är den södra delen av den amerikanska delstaten Colorado. Mesa, (bord på spanska) är den geologiska termen för en platt höjd som avgränsas av branta, nästan lodräta väggar.

För 1400 år sedan, långt innan européerna hade upptäckt  Nordamerika, byggde dessa gamla ett högt utvecklat samhälle under några skyddande sandstensklippor längs med randen av denna höjd.

Husen, för människor, djur och förnödenheter, byggdes av sten och lera. Man byggde också en mängd kivas, runt formade lokaler som anlades under jord. Dessa nåddes genom att men tog sig ner i dem längs en stege genom ett öppning i taket. Kivas användes framför allt för religiösa shamaistiskt utformade ceremonier och var det närmaste tempel som kom att uppföras i det forntida Nordamerika.

Ekonomin baserades på jordbruk, odling av majs, bönor och pumpor. Samt jakt och fiske. Några egentliga husdjur hade man inte. Liksom i det övriga forntida Amerika saknade man också dragdjur. Därigenom kom aldrig hjulet att få den praktiska funktion som det fick i  den gamla världen.

Dessa pueblos, som bosättningarna kom att kallas efter spanjorernas ankomst, uppfördes och beboddes under perioden ca 600 till ca 1300 e.kr. Forskare, liksom en idealistiskt inställd och intresserad allmänhet, har velat se denna civilisation som en fredlig manifestation av mänsklig verksamhet som förmådde att leva i en föredömlig harmoni med naturen. Arkeologiska fynd gjorda under de senaste decennierna tycks dock peka på att denna civilisations undergång var en period av våld, krig och t.o.m. kannibalism.

Mesa Verde undersöktes för första gången arkeologiskt i början av 1890-talet av den svenske arkeologen Gustaf Nordenskjöld, son till Vegas befälhavare Adolf Erik Nordenskjöld och hans hustru Anna Maria Mannerheim. Han var bror till antropologen Erland Nordenskjöld.

Han vistades tidvis i den intilliggande staden Durango. Vid ett uppmärksammat tillfälle kom att arresteras på det hotell där bodde, The Strater Hotel. Anledningen var att några, som man senare har förklarat det, xenofobiska medborgare ansåg att han förstörde ruinerna.

The Starter Hotel står fortfarande kvar. Man bedriver fortfarande hotell- och restaurangverksamhet i lokalerna.

En stor del av de fynd Nordenskjöld gjorde hamnade i Helsingfors. I våra dagar administreras samlingen av det Finska Nationalmuséet.

År 1895, efter det att han hade återvänt till Sverige, dör Nordenskjöld, endast 27 år gammal, ombord på ett tåg på väg till Jämtland. Dödsorsaken var tuberkulos.

För att se bilderna i full storlek, klicka på länken Show picture list och klicka därefter på första bilden i serien.

1 comments On Mesa Verde

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer