Grand Canyon

Solnedgång vid Mather Point

 

Vet du att Jenny Lind står staty vid Grand Canyon? Det är många som missar henne, men statyn finns i det lilla museum som tillhör hotellet Bright Angel Lodge i Grand Canyon Village på ravinens sydsida. Samma Jenny som är avbildad på svenska femtilappar.

Hon står lite lätt matronalik iförd en ljusblå lång klänning. På huvudet har hon en hatt i samma blåa nyans och i höger hand en rejäl bunt med cigarrer!

Skulpturen är utförd i trä och målad med blanka och klara färger. Varför dessa cigarrer? Jo, för att den en gång gjordes som reklam för ett cigarrmärke.

Statyn köptes år 1935 på en loppmarknad  av Mary Colter, en ytterst begåvad och skicklig arkitekt och formgivare som hade kontrakterats av Fred Harvey Company, det bolag som skötte hotellverksamheten i flertalet av västra USAs nationalparker. Jenny Lind blev en del av inredningen på Bright Angel Lodge.

Jenny Lind var ordentligt i ropet då hon turnerade runt USA på 1850-talet. Hon matchades av P T Barnum, cirkusägare och impressario. Hon kom att kallas för The Swedish Nightingale och blev en verklig Superstar, närmast lik våra dagars Madonna eller Michael Jackson.

När Jenny Lind turnerade runt USA var det ytterst få, om ens någon, som bekymrade sig om att besöka Grand Canyon. Ravinen upptäcktes av européer på 1500-talet men det dröjde ända fram till tiden efter det amerikanska inbördeskriget innan någon verkligen brydde sig om att kartlägga den. Och den som ledde den första expeditionen var en kunskapstörstande enarmad veteran från inbördeskriget vid namn John Wesley Powell. Företaget var ett stort vågspel. Ingen hade den blekaste aning om vad som väntade inne bland klippor och forsar. Det hade kunnat sluta med en katastrof men till slut kom ändå flertalet av expeditionsdeltagarna helskinnade ut på sydsidan av ravinen. Några som föredrog att överge expeditionen kom aldrig att återfinnas.

Dagens besökare löper inga sådana risker. Forsfärder är vardagsmat. Och det gäller också den turism som förekommer till lands.

Några studerar geologi. Ravinen uppvisar en historia som nästan är lika lång som jordens historia. Andra studerar fågellivet och gläds åt att få se en kalifornisk Kondor. Alla njuter av de ständigt skiftande vyerna. Färgerna är alltid starka. Mest intensiva vid soluppgång och solnedgång.

Märkligt nog har parken en gång hamnat mitt i en vetenskaplig kontrovers. En kontrovers med religiösa förtecken. Under en period tilläts s.k. kreationister att sälja vad man kallade ”vetenskaplig” litteratur som ville bevisa att Grand Canyon hade skapats i samband med händelser i Gamla Testamentets myt om syndafloden. Inte som en konsekvens av landhöjning och erosion som geologisk vetenskap gör gällande.

Grand Canyon National Park lyder under det amerikanska inrikesdepartementet. Enligt konstitutionen är USA en sekulär nation där myndigheterna inte tar ställning i religiösa frågor. Detta innebär att inom nationalparken får ingen försäljning av religiös litteratur förekomma. Detta till trots lyckades en kristen grupp att under George W Bushs tid i Vita Huset utverka ett sådant tillstånd. Det aktuella verket ville dessutom göra gällande att jorden är drygt 6000 år gammal.

I de djupast liggande delarna av Grand Canyon förekommer en bergart, Vishnu Shist, vars ålder geologer har beräknat vara över 2 miljarder år. Det betyder att det är en av de äldsta bergarterna på vår jord.

Grand Canyon är som en skapelsens dagbok. Om man förmår att läsa den rätt.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer