Mustanger

Det är en stark upplevelse att se vilda hästar i full frihet. Under de sista dagarna har vi sett mustanger, vildhästar, vid flera tillfällen runt Four Corners, mötet mellan delstaterna New Mexico, Colorado, Utah och Arizona i sydvästra USA.

För oss européer finns hästen alltid närvarande som en påminnelse om viktiga händelser i vår historia. I Helsingfors står en ryttarstaty föreställande presidenten och härföraren Carl Gustaf Mannerheim. I Port Elizabeth i Sydafrika finns ett monument, en häst som matas av en knästående soldat, tillägnat alla de hästar som strök med i Boerkriget.

När det gäller vildhästar i Amerika handlar det alltid om hästar som under lång tid har varit förvildade. Hästar som europeer har fört med sig dit sedan Christopher Columbus dagar.

Amerikas vilda hästar tillryggalägger snabbt långa sträckor i det vidöppna landskapet. Hästen verkar hemma i Amerika. Och det är inte alls konstigt. Enligt paleontologer har hästen sitt urhem i Nordamerika. Eohippus, som för 60 miljoner år sedan levde i det som idag är Nordamerika, var den förfader från vilken den moderna hästen härstammar.

Urhästar tog sig landvägen till den europeisk-asiatiska kontinenten innan plattektoniska kontinentomvandlingar gjorde sådana migrationer omöjliga.

För drygt 10 000 år sedan levde fortfarande en inhemsk hästart, Ecuus scotti, på den amerikanska kontinenten. Men den utrotades. Kanske var det invandrande människor som vid denna tid helt enkelt jagade och åt upp den.

Frånvaron av hästar som dragdjur förde med sig att hjulet aldrig kom att spela någon praktisk roll i det forntida Amerika. Man utvecklade inte ens drejskivan för att tillverka keramik!

När spanjorer förde med sig stridshästar till Amerika mot slutet av 1400-talet handlade det om en återintroduktion.

Efter en tid kom hästen att totalt ändra levnadsförhållandena bland amerikas urinvånare, de som vi kallar för indianer. För antropologer handlar detta skeende om ett av det mest synliga exemplen på en total kulturförändring som vi har på vår jord. Speciellt var det märkbart på dom stora centrala slätterna, prärierna, i nuvarande USA och Kanada.

Tidigare jordbrukande grupperingar kunde med hästens hjälp från 1600 talet flytta ut på prärierna för att jaga buffel. När dom sedan fick handeldvapen kunde dom befästa sin makt ytterligare. Vissa stammar, som Sioux, blev till en formidabel krigarnation som först på 1880-talet underkuvades av Förenta Staternas arméer.

Forntidsforskarna menar att det första tillfället som en människa kastade sig upp på en hästrygg för att rida bort kan ha ägt rum för ca 3500 år sedan. Man har varit osäker var det skedde och har i allmäna ordalag refererat till de stora slätterna från Ungern i väster till de Altaiska bergen i Centralasien i öster. Numera tycks man mer säkert tro att det kan ha skett i våra dagars Kazakstan.

Jag hade gärna bevittnat den händelsen!

De hästar som förekommer på dessa bilder är tamhästar tillhörande Navajofolket i sydvästra USA.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer